Sơ đồ cấu tạo máy lọc nước RO 10L/h

Share on Facebook

Sơ đồ cấu tạo máy lọc nước RO 10L/h dùng cho hộ gia đình

1. Sơ đồ điện của máy lọc nướcRO

 

2. Sơ đồ đường đi của nước trong  máy lọc nước RO